Theo sau khá nhiều lần khám phá cùng với thành viên gia đình về thông tin và sự kiện du học Mỹ, cảm thấy chỉ một chút kẹt. Ngồi xuống nghe bài Độ ta không độ nàng đã chưa phát hiện một 1 trang web Hot Courses nói về chiến lược đã xảy ra không bao giờ đọc. Cảm thấy tuyệt vời và muốn để chia sẻ với bạn bè trực tuyến này riêng weblog trang web. Ai đánh giá cao những gì thiếu thêm nội dung văn bản.

1. Vận hành, thu nhập và đại học trường đại học là chăm chú kết nối

2. Tốt nhất Thời gian trong cuộc sống là ở cao đẳng

Mỉm cười. Sự thật: Đại học cuộc sống hàng ngày bị nhồi nhét khó khăn, bạn đã có để làm quen với ai bạn có thể là, sắp tới là, mỗi một phút Bạn cần đầu tư quỹ, vì vậy đại học sự tồn tại chỉ đầu tiên và cơ bản di chuyển gần đây cuộc sống.

3. phân biệt giữa trung học phổ thông và giáo dục đại học không lớn

Sự thật: Thực sự lớn biến thể, cao đẳng là sự khởi đầu của độc lập cuộc sống hàng ngày.

4. du học Mỹ Cao đẳng trong khi Mỹ trong 4 năm

Thực tế: Để tốt nghiệp từ một Cao đẳng trong khi Mỹ , sinh viên sẽ cần để hoàn thành tối thiểu 120 tín dụng. Chỉ 1 phaafn ba của các học giả có thể tổng khóa học class bên trong 4 một thời gian dài, một số học sinh mua sáu vài năm để hoàn thành thử nghiệm khoa học. Nếu bạn muốn tổng nó bên trong 4 một thời gian dài, sau đó tốt nhất nhận thức về tốt nghiệp số tiền ngay trước đăng ký, vì nó là khá phổ biến trong thời gian US đến mua 5 năm hoàn thành bằng cử nhân bằng.

5. Ngoại khóa chức năng càng nhiều càng tốt

Một lần nữa, tôi sẽ muốn hỏi chuyên gia tư vấn du học tại Mỹ trong IDP Education Vietnam ngồi xuống một cách gọn gàng cho cả đám quỳ lạy. Má -.-“

Ngoại khóa chức năng trên đại học thường không càng nhiều càng tốt, nhưng có giá trị ​​nhưng tốt nhất. Như làchủ đề trong trường học là trước đây khá bận rộn, vì vậy quyết định ngoại khóa thói quen thực sự nên là nhiều hơn nữa thiết yếu hơn số lượng.

6. Cử nhân bằng thực sự là một bảo hành cho hoàn hảo nghề nghiệp

Sự thật đơn giản: Có rất nhiều sinh viên người không thể đi qua lý tưởng vị trí vì họ thiếu thực tế thực hiện công việc kinh nghiệm thực tế. Sinh viên đại học người thường bắt đầu thực tập của họ mặc dù tiếp tục ở trường có thể có tích cực cạnh.

7. Quan trọng chuyên ngành quyết định tiềm năng nghề nghiệp

Thực tế: Có rất nhiều sinh viên ngay sau tốt nghiệp của bạn thông qua hoàn toàn không liên quan đến chính, khá nhiều công việc chắc chắn không bên trong, vì vậy nghề nghiệp và chuyên ngành sự phân loại là liên kết với nhau, nhưng không tuyệt đối.

Tóm lại, tìm kiếm du học tại Mỹ có rất nhiều thách thức ghi nhớ. Chú ý trên internet và nhớ để đảm bảo đi qua đúng thông tin.